Aangepaste manier van Betrokkenheid meten in Compass Premium

Wat is er nieuw?

Het meten van betrokkenheid is een onderdeel van Compass Premium. Via verschillende widgets kun je gegevens zien over hoe betrokken je gebruikers zijn op jullie platform. Tot 1 september 2021 werd de betrokkenheid op Speakap met een focus op de gebruikers gemeten. 

Dit weerspiegelde echter niet de werkelijke betrokkenheidsniveaus die onze klanten graag wilden zien. Daarom hebben we de manier waarop Speakap de betrokkenheid meet, aangepast om ervoor te zorgen dat we op een zinvolle manier gegevens over betrokkenheid laten zien. 

Vanaf 1 september 2021 staat content centraal in de manier waarop betrokkenheid op Speakap wordt gemeten. Dit betekent dat wanneer content wordt geplaatst in een specifieke groep, business unit of lokale afdeling, de betrokkenheid in die groep wordt gemeten. 

 

Bijvoorbeeld:

Gebruiker A, gebruiker B en gebruiker C maken deel uit van de groep 'Winkels EU'. Wanneer gebruiker A een update in de groep leuk vindt, worden de betrokkenheidsniveaus voor de groep 'Winkels EU' gemeten op 33% omdat ⅓ van de gebruikers in die groep betrokken zijn geweest bij de content. 


Wanneer wordt dit ingevoerd?

Deze nieuwe manier om de mate van betrokkenheid op het platform te meten, is op 1 september 2021 geïmplementeerd en op 1 oktober 2021 gelanceerd. Dit betekent dat de gegevens tot 1 september de 'oude' manier weergeven om de betrokkenheid te meten, en dat de gegevens vanaf 1 september de 'nieuwe' manier toont om de betrokkenheid te meten. 

Belangrijk om weten: als je in Compass Premium een tijdsbestek selecteert dat zowel vóór 1 september als na 1 september valt, tonen de gegevens beide metingen.

Waarom werd dit veranderd?

Er zijn verschillende manier om betrokkenheid te meten. Door de content centraal te stellen, meten we hoe de content presteert en hoe jullie medewerkers met die content omgaan. 

Volgens onze klanten geeft de meting van de prestaties van geplaatste content beter weer wat betrokkenheid voor jou betekent. Bij Speakap willen we er zeker van zijn dat ons product aan de behoeften van onze klanten voldoet. We geloven dat de nieuwe manier om betrokkenheid te meten een betere weerspiegeling is van de gegevens over betrokkenheid die onze klanten willen zien.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0